Goed doel 2013-2014

In verband met mijn tienjarig jubileum heb ik gekozen voor het bieden van extra ondersteuning aan een bijzonder project. Dat is MAVU Sport Development in Zuid-Afrika waar Bram van Wijck, oud-Oldenzaler, operationeel directeur is. MAVU is een non-profit organisatie, die sport ontwikkelt in de meest achtergestelde en arme gebieden van Zuid-Afrika. In deze gebieden zijn sociale activiteiten nauwelijks tot niet aanwezig. Daardoor ontstaat verveling, met gevolgen als diefstal, tienerzwangerschap en drugsgebruik.

Het doel van MAVU is om de gemeenschap in dorpen en townships te versterken, door onder andere de jeugd bij elkaar te brengen (sport), ze zogenoemde life skills aan te bieden en ze een doel te geven. Zij doen dit door sport aan te bieden op basisscholen en middelbare scholen.

In tegenstelling tot Nederland waar de jeugd lid is van een club, wordt veruit de meeste sport in Zuid-Afrika georganiseerd in scholen. Maar juist in de achtergestelde gebieden zijn er helemaal geen materialen of coaches die verstand hebben van sport. Scholen kunnen daardoor dus niets aanbieden. Dat wil Mavu veranderen. Mavu traint vrijwilligers in echte coaches die dagelijks op school training gaan geven. Zij zetten lokale competities op voor scholen in de buurt. Iedere woensdag wordt er een competitie gespeeld in sporten zoals voetbal, basketbal, volleybal, atletiek en zelfs tennis als daartoe de mogelijkheid bestaat.

In de zomer van 2015 heb ik met mijn gezin een bezoek gebracht aan Zuid-Afrika en de projecten van MAVU. Tijdens een voetbaltoernooi hebben we de kinderen van het winnende team een tenue overhandigd.