Algemene voorwaarden

De algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede zijn van toepassing.

 

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, verspreiden of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AB4Support is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AB4Support.

‘Als je iets goeds ziet,
geef dan een compliment.
Als iets beter kan,
bied dan je hulp aan’
vrij vertaald naar Nelson Mandela